#4 Tong Dan, Hoan Kiem, Ha Noi
Mon – Sat, 7:30 AM – 7:00 PM

We speak in flowers

Sayhoa muốn hướng tới chuẩn mực đặt hoa – BESPOKE để mang đến các sản phẩm hoa tươi mang đậm dấu ấn cá nhân cho khách hàng

Dịch vụ của chúng tôi

Điện hoa
Hoa cưới
Hoa tuần – Hoa tháng
Hoa tiệc
Điện hoa
Hoa cưới
Hoa tuần – Hoa tháng
Hoa tiệc

Sản phẩm của chúng tôi

Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm

Blog